Tüm Ürünler >> Matbu Evraklar >> Gider Pusulası

Ürün Detayı

Gider Pusulası
Defter tutan işletmecilerin, defter tutmayan kişilerden (çiftçiler hariç) satın aldıkları mal veya hizmetler karşılığında düzenledikleri ticari belgeye gider pusulası denir. Gider pusulasının düzenlenebilmesi için mal veya hizmetin defter tutmayan kişilerden alınması yeterlidir. Alış işleminde alıcı ve satıcı olmak üzere iki taraf vardır.

Satıcı: 
Ticari belge veremez.
Gider pusulasını düzenlemez, ancak imzalar.
Belgenin aslını alır.
Satış bedelini alır.

Alıcı:
Ticari belge verir.
Gider pusulasını düzenler.
Belgenin kopyasını alır.
Satış bedelini öder.

Fiyatlar ve Kampanyalar hakkında bilgi almak için 444 0 354'ü arayabilirsiniz.